Eerste stap:
Je bent er al. Er is al sprake van gewaarzijn. Bewustzijn kun je namelijk niet uitvinden maar wel onderkennen. Zoiets als het zoeken naar je bril, terwijl ie gewoon op je neus zit.
Tweede stap:
Liefde is alles wat er is. Niets is belangrijker dan de liefde in je leven. Zonder liefde is namelijk iets niet goed mogelijk.
Derde stap:
Wat komt het allereerste nu bij je binnen? Een geluid misschien. Een geur misschien. En dergelijke. Laat de waarnemer het waargenomene zijn. Neem geen standpunt in. Zeg niet: ik en mijn ervaring. Maar ervaar daarentegen rechtstreeks. Waar gaat je aandacht nu naar toe? Je grote teen? En dan? En dan?…

'Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles'