'Kijken naar jezelf' gaat over niet als een zombie leven. Door gevoelig te zijn voor wat is: horen wat je hoort, zien wat je ziet, voelen wat je voelt,...! Daarbij is de waarnemer het waargenomene. Je volgt daarbij niet een bepaald patroon of zoiets: het is simpelweg onderkennen wat is!

'Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles'